عضویت اعضای حقیقی

به منظور عضویت به عنوان عضو حقیقی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست عضویت اعضای حقیقی

حق عضویت سالانه: - پیوسته 500000 ریال - وابسته 250000 ریال - دانشجویی 100000 ریال
 • مدرک تحصیلینام کشور محل اخذ مدرکنام موسسه آموزشینام رشتهگرایشسال اخذ مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید
  مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مد نظر میباشد.
 • نفر اولنفر دوم 
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید