ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﺶ

شرح وظایف کمیته انتشارات و همایش ها

۱- تدوین ضوابط انتشار ویژه نامه ها، نشریات و کتب انجمن
۲- برنامه ریزی برای اخذ مجوزهای انتشار نشریات علمی انجمن
۳- برنامه ریزی، هماهنگی و اقدام در راستای برگزاری جلسات سخنرانی ادواری علمی
۴- برنامه ریزی و هماهنگی در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و مسابقات علمی در سطوح
داخلی و بین المللی
۵- ایجاد دبیرخانه دائمی کنفرانس و برگزاری کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
۶- جذب حمایتکنندگان همایش ها و کنفرانس های انجمن
۷- هماهنگی چاپ و توزیع نشریات علمی انجمن
۸- برگزاری مراسم تجلیل از فعالان علمی و صنعتی در زمینه شبکه های هوشمند انرژی